Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016 | 21:53

Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-3. 6-12
Tin Mừng: Mc 12, 18-27
" Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống".

Khi ấy, Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình." Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. [...] Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ."
Đức Giê-su nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? [...] Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to! "

suy niệm

Thiên Chúa theo cách họ hỏi cuối cùng là một Thiên Chúa được vẽ ra theo trí của họ. Vì thế, thế giới sau sự chết nếu có thì cùng như thế giới hiện tại. Vô hình chung, nó đã đóng khung Thiên Chúa lại và biến người thành Chúa của kẻ chết. Nhưng không, người là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đăng nhận xét