Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 Pr 1, 1-7
Tin Mừng: Mc 12, 1-12
"Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho".
Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta." Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!

Suy niệm

Vợ của nhà khoa học Jame Tour, sau một thời gian đọc Kinh Thánh và quyết định trở thành Kitô hữu đã thốt lên rằng: chính con đã giết Chúa. Còn chúng ta, rửa tội và học giáo lý bấy lâu, có khi nào ta nhận thấy mình là những tên tá điền? 

Đăng nhận xét