Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 Pr 4, 7-13
Tin Mừng: Mc 11, 11-26
"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Anh em hãy tin vào Thiên Chúa".

Khi Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.

Suy niệm

Miền Bắc Việt Nam đang có phong trào xây dựng nhà thờ. Ngoài những nhà thờ quá lâu năm cần phải tu bổ còn có nhiều nhà thờ mới mà đập đi để xây dựng lại. Nhiều cha xứ phải xây được một công trình nào đó hoặc sửa sang nhà thờ kẻo dân chê không làm được gì. Hoặc khác hơn, xây nhà thờ thật to thật lớn để lại dấu ấn cho đời sau phải nhớ. Cư dân ngoài đó nhiều khi muốn nhà thờ mình to hơn để tự hào thay vì đời sống đạo đức của xứ đạo mình ngày một tốt lên. Cứ thế, việc xây dựng nhà thờ không còn nhắm tới tôn vinh Thiên Chúa nhưng là tôn vinh con người.
Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy ánh mắt hư danh để chúng con có thể tập trung vào điều vĩnh cửu là chính Chúa.

Đăng nhận xét