Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016 | 16:28

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 3-9
Tin Mừng: Mc 10, 17-27
"Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi".
Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

suy niệm

Giàu không phải là tội. Giàu là một mối phúc nhưng cũng là một mối họa. Phúc hay họa là do chính ta chọn lựa.
Nếu ta giàu tiền giàu bạc kèm theo giàu tình thương thì ta luôn có tâm an với gương mặt rạng rỡ mỗi ngày. Ngược lại, dù tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà, dù có tuân thủ lề luật tôn giáo cách cẩn mật nhưng khép cửa lòng mình lại, ta vẫn mai cô đơn trong lắng lo và cộ độc trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, phải chọn lựa.

Chọn lựa dùng tiền bạc với lòng nhân để được hạnh phúc đời đời hay dùng tiền với lòng vị kỷ để đơn độc đời này hay đời sau. Tất cả ở tâm hồn tự do và thanh thoát với của cải. Đừng để tiền bạc thành vật cản ta bước vào cõi phúc.

Đăng nhận xét