Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8
Tin Mừng: Ga 16, 16-20
"Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui".
Khi ấy Đức Giê-su  phán cùng các môn đệ rằng: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."
 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" và "Thầy đến cùng Chúa Cha"? " Vậy các ông nói: ""Ít lâu nữa" nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! " Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy". Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Suy niệm

Thầy Giê-su  loan báo cho các môn đệ nỗi buồn chia ly khi mình bước vào cuộc khổ nạn. Đó là điều đáng để cho các ông u sầu, khóc lóc vì đã mất thầy. Tuy nhiên, các ông sẽ mất một thầy Giê-su  con người để rồi tới ngày phục sinh, các ông sẽ nhận được một  Giê-su  vừa là Thiên Chúa vừa là con người thực sự. Một Giê-su  thực sự biến đổi cuộc đời các ông. Một Giê-su  khiến các ông, ngay cả khi chịu khổ vì Thầy cũng lấy đó làm niềm vui.

Lạy Chúa, xin cho con biết vui mừng khi đánh mất Chúa trong thế giới quan hạn hẹp của mình để có được Chúa trong nhãn quan của Người. Amen.

Đăng nhận xét