Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Đức Mẹ đi thăm bà Elisabet

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Sp 3, 14-18a
Tin Mừng: Mc 1,39-56
"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này".
Khi ấy, Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."[...]

Suy niệm

Khi cảm nhận được Thiên Chúa viếng thăm trong biến cố Đức Ma-ri-a viếng thăm, bà Ê-li-sa-bet đã chúng tụng Thiên Chúa và cảm tạ người em họ. Bà nhận ra ơn lành của Thiên Chúa trao ban qua người em món quà vô giá người em đang cưu mang.
Còn chúng ta, Hội thánh đã cưu mang Ngôi Lời và mỗi ngày mỗi phút giây vẫn không ngừn viếng thăm va trao ban cho chúng ta, đã khi nào ta biết cám ơn vì có là con yêu của Mẹ Hội Thánh.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã lập nên Hội Thánh là Mẹ của chúng con, nơi chúng con thuộc về và để thuộc trọn vẹn về Chúa. Amen.

Đăng nhận xét