Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016 | 15:34

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11
"Đức Giê-su  được cất lên trời ngay trước mắt các ông".
… Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." […] "Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."
Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23
"Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu Ngừoi trên trời".
Anh em thân mến, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. […]

Tin Mừng: Lc 24, 46-53
"Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời".
Khi ấy, Đức Giê-su  hiện ra với mười một môn đệ và phán: và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Suy niệm

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Chúa Giêsu lên trời, nhưng sứ điệp Lời Chúa lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng. Đó là cách các Tông đồ tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu. Chính lúc Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ của Người ở trần gian, là lúc các ông lại bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách đi khắp nơi loan báo Tin Mừng.
Giáo Hội chọn ngày Lễ Chúa lên trời hằng năm làm Ngày Quốc tế về Truyền thông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông biết sử dụng những phương tiện hiện đại với lương tâm ngay lành và ý thức tôn trọng sự thật, và cho mỗi chúng ta trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay. 

Đăng nhận xét