Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Chúa Nhật 8 Quanh Năm Lễ Chúa Ba Ngôi

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016 | 16:23

Bài Ðọc I: Cn 8,22-31
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, ngoài Người ra không còn thần nào khác nữa
"ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, khi ĐỨC CHÚA chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,  khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,  vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người

Bài Ðọc II: Rm 5,1-5
Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô..
Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Tin Mừng: Ga 16,12-15
Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Thần Khí sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

suy niệm


Cùng với Giáo hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo. Mầu nhiệm này thuộc về đời sống thâm sâu của bản tính Thiên Chúa, mà trí khôn con người không thể nào hiểu thấu. Chúng ta biết được mầu nhiệm này qua sự mạc khải của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất nhưng cũng rất gần gũi với đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm qua việc làm Dấu Thánh Giá, qua việc đọc kinh Sáng Danh... Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta, và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa  và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn mãi. Amen. 

Đăng nhận xét