Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Thánh Philipphê và thánh Giacôbê Tông đồ -lễ kính -3/5/2016

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I: 1Cr 15, 1-8
Tin Mừng: Ga 14, 6-14
"Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói các môn đệ rằng: Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.

Suy niệm

Các môn đệ kề cận bên Thầy Giê-su  mà chưa hề biết Thầy. Chưa hề biết không phải bởi không biết Giê-su  trần thế nhưng mà chưa đi vào tương quan thật sự với Thầy, nên dù ở ngay bên mà vẫn còn xa lạ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con vượt qua rào cản của giác quan và lý trí hầu có thể đi vào tương quan đích thực với Người. Amen.

Đăng nhận xét