Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016 | 20:25

Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38
Tin mừng: Ga 17, 11b-19
"Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta".
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. …

 Suy Niệm

Đức Giêsu biết ngày giờ mình về cùng Cha, nhưng Người không xin Chúa Cha cất, tách các môn đệ khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ trong sự hiệp nhất và khỏi ác thần. Sợi dây để giữ cho sự hiệp nhất ấy là đức ái, là tình yêu như thầy Giêsu  hết mực yêu thương Cha của mình. Tới lượt các môn đệ cũng vậy, Thầy muốn các ông được thông chia phần phúc ấy để các ông cũng được nên một như Người và Cha là một.

Lạy Thầy, xin hãy dạy con sống yêu thương để mỗi ngày đời con loại bỏ tâm phân biệt hầu mỗi ngày hiệp nhất hơn.

Đăng nhận xét