Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016 | 16:13

Bài Ðọc I: Gc 5, 1-6
Tin Mừng: Mc 9, 41-50
"Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Suy niệm

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2015 của Việt Nam được đánh giá là thất hạt thảm bại khi tới 80% học sinh không đạt yêu cầu môn anh văn. Như vậy nước mắt được thay cho nụ cười khi cha mẹ và các em nhận những giấy khen học sinh giỏi từ nhà trường. Đau khổ thay thế cho hạnh phúc.
Nếu nhận thức đúng thì đã không xảy ra chuyện này. Nhưng chữ nếu không thể nói ở đây. Và ước gì, ta cũng không để chữ nếu xảy ra khi biết loại trừ những nguyên nhân khiến ta mất đi hạnh phúc vĩnh cửu. Đôi khi những thứ đó khiến ta đau lòng như chặt tay, móc mắt mình đi vậy!

Lạy Chúa, xin giúp con tỉnh thức.

Đăng nhận xét