Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gc 4, 1-10
Tin Mừng: Mc 9, 30-37
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải phục vụ mọi người".
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

Suy niệm

Thật nghịch lý khi các môn đệ đang tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất mà Thầy lại đưa em nhỏ ra làm ví dụ minh họa. Nhưng quả thật, chỉ người mẹ mới hiểu điều này.
Khi làm mẹ, người mẹ coi con của mình là nhất và hết tình phục vụ con. Vì thế, người mẹ được coi là người lớn nhất và là kỳ công vĩ đại nhất của vũ trụ này. Đó là điểm khác biệt mà hiếm khi ta nhận ra.

Lạy Chúa, xin dạy con bài học phục vụ trong khiêm nhu và yêu thương.

Đăng nhận xét