Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I: Cv 19, 1-8
Tin Mừng: Ga 16, 29-33
"Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".

Khi ấy, Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

Suy niệm

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”
Thầy đã thắng thế gian bởi vì thầy đã là con người. Thầy thắng vì Thầy liên kết mật thiết với Cha của Thầy. Cha thầy luôn bên cạnh thầy nên thầy đã thắng và mãi thắng. Thầy Thắng vì thầy chiến đấu bằng sức lực thần thiêng chứ đâu phải sức mạnh phàm nhân. Tất cả khởi phát từ việc thầy kết hiệp mật thiết với Cha.
Cũn vậy, chúng ta chắc thắc nếu chúng ta tin tưởng vào Thầy và chiến đấu bằng sức mạnh thần thiêng đến từ trời cao. Không cuộc chiến nào không có gian lao nhưng chũng ta tin tưởng sẽ và luôn chiến thắng vì có Thầy ở ngay bên.

Đăng nhận xét