Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016 | 21:54

Bài Ðọc I: Gc 3, 13-18
Tin Mừng: Mc 9, 14-29
"Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của tôi.”

Khi ấy, một người trong đám đông thưa với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi." Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi." Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin." Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "

Suy niệm


Nhiều người thắc mắc là tại sao những người bệnh thì èo uột mà khó chết trong khi những người đang khỏe thì hay bị đột tử. Xin thưa, đó là do họ biết mình yếu nên luôn biết phòng bệnh, suy trước nghĩ sau. Cũng vậy, đức tin của ta sẽ bền lâu nếu ta thực sự nhận thấy sự yếu đuối của mình. Chỉ khi nhào nhận chân điều đó ta mới dán thưa lên như người cha hôm nay: Lạy Thầy, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của con.

Đăng nhận xét