Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017 | 16:23

Bài trích sách Xuất hành: Xh 32,15-24.30-34

Dân này đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng.

Ngày ấy, ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước ; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia.

Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê : “Có tiếng giao tranh trong trại !” 18 Nhưng ông Mô-sê nói :

“Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,
không phải lời than bại trận, mà là tiếng ca đối đáp !”

Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ : Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Ít-ra-en uống.

Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron : “Dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội tày trời như thế ?” Ông A-ha-ron nói : “Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận ; chính ngài biết : dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi : Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập. Tôi nói với họ : Ai có vàng ? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi ; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này.”

Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân : “Anh em đã phạm một tội tày trời, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa ; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em.” Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa : “Than ôi, dân này đã phạm một tội tày trời ! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng ! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết.” Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta. Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi ; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm.”

Đáp ca : Tv 105,19-20.21-22.23 (Đ. c.1a) 

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

Tại Khô-rếp, họ đúc một con bê,
rồi phủ phục tôn thờ tượng đó.
Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập,
việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
nếu người Chúa chọn là Mô-sê
chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người,
hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.

Đ.Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

Tung hô Tin Mừng : Gc 1,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 13,31-35

Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.

Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Suy niệm

Dân Dothái đã muốn đóng khung Thiên Chúa lại trong hình tượng bò vàng. Dân Việt Nam, đặc biệt, phần lớn giới lãnh đạo đóng khung sự phát triển vào việc tăng trưởng GDP mà bất chấp mọi hậu họa về sau. Dù dưới khía cạnh tôn giáo hay thế tục, nhiều khi chúng ta nhìn vào sự hào nhoáng bên ngoài, dựa vào những gì mắt thấy để nên quên đi giá trị vĩnh cữu.

Giá trị vĩnh cửu không phải là thứ phơi bày ra trước mắt nhưng lại ẩn tàng trong chuyện nhỏ nhoi. Giá trị Nước trời ẩn tàng như hạt giống nhỏ rất nhỏ. Hạt giống đó ta phải gieo trồng, vun xới mỗi ngày để không ngừng lớn lên. Hạt giống lớn lên cách tự do tự tại và sinh hoa trái là sự bình an dịu ngọt cho con người và sinh vật khác thế nào, ta cũng phải lắng nghe thanh âm linh thánh tận đáy sâu tâm hồn, ngõ hầu, hạt giống Lời không ngừng được lớn lên.

Tạ ơn Chúa, giữa một xã hội Việt Nam đầy nhiễu nhương vẫn có đó biết bao con người đang không ngừng gieo trồng sự thật. Có những người dù chưa tin Chúa vẫn không ngừng bị thôi thúc bởi tiếng lương tâm, đã không ngừng lên tiếng bảo vệ và gìn giữ đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam. Con xin tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn là như thế, Ngờ vẫn rất nhân từ và kiên nhẫn với chúng con.

Đăng nhận xét