Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016 | 10:15

Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 - 18,1
Tin Mừng: Ga 16, 12-15
"Thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Suy niệm

Mầu nhiệm về Đức Giê-su  Kitô, Con Thiên Chúa là người để cứu chuộc chúng ta. Mầu nhiệm ấy các nhà trí thức và thần học đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để diễn ta. Song, dù có tuyệt hảo đến đâu cũng giúp chúng ta được phần nào hiểu biết về mầu nhiệm ấy.
Tuy chỉ hiểu phần nào, nhưng chính Thánh Thần sẽ cho ta hiểu thấu về mầu nhiệm Ngôi Lời, không phải bằng lý trí và ngôn từ nhưng bằng đức tin và đời sống. Nghĩa là Thánh Thần dẫ ta đi vào trong tương quan thật sự với Ngôi lời để ta thấy được sự thật toàn vẹn là ơn Cứu Độ.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con mỗi sớm mỗi ngày nghe được tiếng ngài hướng dẫn trong sâu thẳm tâm hồn con. Amen

Đăng nhận xét