Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016 | 16:20

Bài Ðọc I: Gc 5, 13-20
Tin Mừng: Mc 10, 13-16
"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào".
Khi ấy, Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Suy niệm

Việt Nam có một nền giáo dục nguy hiểm vì đã ngăn cản sự phát triển của tuổi thơ. Những đam mê của chúng vốn lành thánh nhưng dưới định hướng của nhiều bậc cha mẹ đã bị lụi tàn. Phần lớn cha mẹ thay vì dạy con học để được hạnh phúc thì lại chọn học để thành công. Họ đâu biết rằng: nếu học vì hạnh phúc thì luôn có đam mê và lòng yêu mến thì thành công luôn sẵn chờ ngoài ngõ. Vì vậy, hãy để trẻ thơ sống với bầu trời tự do của nó. Hãy tạo cho nó cơ hội phát triển đầy đủ không chỉ về học vấn nhưng cả tâm linh nữa.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con lấy quan điểm của người lớn áp đặt các em. Nhưng xin Chúa giúp chúng con biết cách khơi lên đam mê nơi các em, nhất là đam mệ học hỏi và tìm hiểu về đời sống tâm linh hầy đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Và như thế, xin đừng để chúng con rớt vào vòng xoáy hôm nay khi kiếm cớ học thêm này nọ để tước đi cơ hội các em gặp gỡ Chúa trong thánh lễ và cầu nguyện.

Đăng nhận xét