Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016 | 15:42

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11
Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.
Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Dothái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình.
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.
Anh em thân mến, không ai có thể nói "Ðức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Tin mừng: Ga 20, 19-23
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Suy niệm

Biến cố ngày Lễ Ngũ Tuần đã làm thay đổi cuộc sống của các môn đệ. Từ những con người sợ sệt nhút nhát, các môn đã trở nên mạnh mẽ, can trường. Từ những con người “đóng kín” trong chính mình, các môn đệ trở nên những người “ra đi” loan báo Tin mừng Chúa Kitô Phục Sinh. Các môn đệ giờ đây trở nên mạnh mẽ và can trường, lòng tràn đầy niềm vui. Họ không còn phải ẩn trốn vì sợ hãi, nhưng là những chứng nhân  Tin mừng. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên chứng nhân niềm vui Phục Sinh của Chúa trong cuộc đời, trong môi trường sống của mình, để giới thiệu Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ.

Xin cho mỗi chúng ta ý thức sứ mạng cao quý do Thiên Chúa ủy thác, luôn nỗ lực Phúc Âm hóa môi trường sống của mình, để có thể chia sẻ niềm vui cứu độ cho mọi người. Amen.

Đăng nhận xét