Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016 | 15:32

Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21
Tin mừng: Ga 21, 15-19
"Hãy chăn dắt chiên của Thầy"
Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến"… Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".

Suy niệm


Năm 2014 và 2015, chúng ta hẳn đau lòng khi tin tức về sự bê bối của các vị mục tử trong Giáo hội hoàn cầu. Một mặt chúng ta thông cảm và đón nhận vì các vị vẫn mang trong mình thân phận yếu đuối. Một mặt, chúng ta cũng không ngừng cầu xin để các vị nhớ tới lời Thầy Giêsu, vị mục tử đích thực đã nói với  Phêrô: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy". Xin gìn giữ các mục tử của Chúa để các ngài biết chăn chiên theo ý Chúa.

Đăng nhận xét