Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I: Cv 16, 11-15
Tin Mừng: Ga 15, 26-16, 4
"Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.  Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Suy niệm

Các nhà xã hội học lấy làm ngạc nhiên và buồn vì tỷ lệ nói dối trong các bậc học tại Việt Nam ngày càng cao. Đặc biệt, tỷ lệ này là 80% đối với sinh viên. Một xã hội xây dựng trên sự dối trá và lừa lọc khiến cho con người trở nên nghi ngờ và đố kỵ lẫn nhau.
Xã hội ấy rất cần sự thật. Sự thật ấy chỉ đến từ Thiên Chúa và chúng ta phải làm chứng về điều ấy. Song, chỉ Thần Khí sự thật mới giúp Kitô hữu chúng ta đủ sức mạnh làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Thần Khí sự thật của Chúa.

Đăng nhận xét