Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27
Tin Mừng: Ga 17, 1-11a
"Lạy Cha, xin xin Cha tôn vinh Con Cha".
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. […]

Suy niệm

Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Nếu từng đọc qua câu nói này của thánh Irênê hẳn ta sẽ hiểu vì sao, khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giê-su  lại xin Cha tôn vinh chính mình để Cha được tôn vinh.
Đơn giản vì qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Thiên Chúa đã cứu thế gian để ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời, sống viên mãn. Đó chính là vinh quang ngàn đời mà Thiên Chúa dành cho khi tác tạo nên con người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con từng nhận biết Đức Giê-su  là Con Cha đừng bao giờ lãng quên kẻo phải chết. Xin cho những ai chưa nhận biết sẽ biết được Đức Giê-su  Con Cha để được hưởng niềm vui sự sống là vinh quang củ Cha và Con Cha.

Đăng nhận xét