Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016 | 15:35

Thánh Matthia Tông đồ - lễ kính – 14/5/2016

Bài Ðọc I: Cv 1,15-17.20-26
Tin mừng: Ga 15, 9-17
"Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

 Suy niệm

Nhóm mười một và cộng đoàn đã cầu nguyện xin Chúa chỉ cho biết chọn ai để thay thế Giuđa. Họ bắt thăm và trúng Matthia, ông trở thành một trong nhóm mười hai. Theo đó chính Chúa đã chọn chứ không phải con người chọn.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, chúng con cũng được Chúa chọn gọi cách đặc biệt, nhiều khi vào giờ thứ mười một như Matthia. Xin hãy dạy con biết sống thân tình với Chúa hầu có thể làm chứng như Tông đồ Matthia xưa. Amen

Đăng nhận xét