Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 Pr 2, 2-5. 9-12
Tin Mừng: Mc 10, 46-52
"Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được".
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! "Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! " Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? "Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! "Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Suy niệm

Căn bệnh vô cảm đang tràn ngập tại Việt Nam. Nhiều khi, chúng ta muốn làm điều tốt điều lành, muốn làm người cho ra người nhưng những ồn ào của sự an toàn, của quyền lực và vật chất kéo ta lại. Những thứ đó như là những khách bộ hành hôm nay ra lệnh cho anh mù xứ Ba-ti-mê phải im đi. Ta có dám nghe tiếng lương tâm để thay đổi cách sống hay chấp nhận im lặng với sự mù lòa của tâm hồn.
Lạy Chúa, xin hãy giúp con can đảm cất tiếng kêu cầu để được Chúa cứu khỏi những nỗi sợ vô hình của thế gian. Amen.

Đăng nhận xét