Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016 | 15:29

Bài Ðọc I: Cv 18, 23-28
Tin Mừng: Ga 16, 23b-28
"Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy ".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."

Suy niệm

Khi cầu nguyện, chúng ta có một vị trung gian tuyệt hảo là Đức Giê-su . Người là Con yêu dấu của Cha và là tình yêu của Cha dành cho chúng ta. Vì thế, Cha chẳng thể từ chối bất cứ điều gì chúng ta xin nhân danh Chúa Giê-su . Đó là  niềm hy vọng và sức mạnh để chúng ta tin tưởng mỗi khi cầu nguyện. Chúng ta tin rằng, Cha sẽ biết điều gì tốt nhất dành cho ta.

Lạy Cha từ ái, xin thương hằng che trở đoàn con đang trên con đường lữ hành về nhà Cha, nơi Con Cha hẹn gặp. Xin đừng để con xao lãng mà quên đi cuộc hẹn đó. Amen.

Đăng nhận xét