Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Không thấy người Công giáo làm công an?

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016 | 11:49

Trong lớp giáo lý, một bạn hỏi: tại sao người Công Giáo không tham gia vào ngành công an, cảnh sát hay bộ đội chuyên nghiệp để đấu tranh chống cái xấu và tiêu cực. Thật là uổng phí.

Tôi trả lời: đã là người Công Giáo thì không thể là công an, cảnh sát hoặc quân đội chuyên nghiệp trong chế độ Cộng Sản vì:

- Những người ở trong đó phải là đảng viên, mà đảng viên đảng Cộng Sản thì tuyên bố mình không tin vào thần thánh và không theo bất cứ tôn giáo nào, dù là công khai hay mập mờ như ngày nay. Vì vậy, người Công Giáo không thể bởi họ tin vào Chúa và họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

- Hiện tại, trong các nước mà chế độ lấy CNCS làm chủ đạo, tệ nạn tham nhũng và dối trá rất nhiều(*). Người Công Giáo chân chính tôn thờ Thiên Chúa là Đấng Chân Thật nên không thể nói dối và mưu mẹo được. Họ không chấp nhận đồng lõa với sự dối trá.

- Trong các chế độ lấy CNCS làm chủ đạo, giới cầm quyền cũng không chấp nhận cho người Công Giáo vào các ngành này vì họ không chấp nhận được những người sống tốt. Không cần phải lên án, nhưng chỉ cần có người sống tốt, tự bản chất, hành động sống theo chân lý, sự thật đã là một lời lên án. Vì thế, họ không chấp nhận được và không chấp nhận cho người Công Giáo làm việc trong những ngành này.

Và đây, câu chuyện của một xơ, tiến sĩ tâm lý bên Mỹ về vẫn không được dạy học, lý do đơn giản: vì bà là bà xơ và bà theo Chúa:

Số là xơ đó thỉnh giảng bên trường KHXHNV. Xơ rất giỏi và được học sinh quý mến. Dạy hoài mà nhà trường không ký hợp đồng chính thức. Cuối cùng, vị có trách nhiệm đồng thời là bạn thân trả lời thẳng thắn: 
"Mình không thể ký hợp đồng được. Ký hợp đồng, xơ lấy hết sinh viên của chúng tôi. Sinh viên quý xơ hơn chúng tôi. Vả lại, trong môi trường Việt Nam, không tham nhũng không được. Xơ cứ đường đường chính chính thế, chúng tôi không chịu nổi. Vì vậy, xơ không bao giờ là nhân viên chính thức trừ phi thay đổi chế độ hoặc phải có gì đó rất đặc biệt."

Môi trường giáo dục còn thế, huống hồ những vị trí chức quyền và có quyền nhũng nhiễu dân như hiện tại. Bởi thế, là người Công Giáo chân chính không khi nào là công an cảnh sát hay quân đội  chuyên nghiệp trong chế độ hiện tại, trừ phi, người đó chối bỏ cách công khai vì miếng cơm manh áo. Nhưng, dù có như thế, họ cũng đâu có được bình an.

------------------
(*) Nói như thế không có nghĩa là không có những người công an chân chính trong chế độ hiện tại. Nhưng, số đó xem ra là hàng hiếm và thường hay bị loại trừ hoặc để đánh bóng.



2 nhận xét

Nặc danh
11:47 11 tháng 4, 2017 Reply

người công giáo, phật giáo mà làm công an thì loạn à, tín ngưỡng khác nhau làm sao mà không thiên vị được. không theo tôn giáo nào mà làm thì nó đỡ u mê hơn.làm công an mà đi chùa, đi lễ thì lấy thời gian đâu mà làm việc. hơn nữa nhiều người không tin vào chúa, nhưng cũng không phải là đảng viên chiếm số đông

08:16 1 tháng 8, 2017 Reply

Đây là câu trả lời ngụy biện! Khi có đời sống tâm linh đúng nghĩa, người ta sẽ biết yêu thương hết mọi sinh linh lấy đâu thiên vị!

Đăng nhận xét