Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016 | 16:17

Bài Ðọc I: Gc 5, 9-12
Tin Mừng: Mc 10, 1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".
Khi ấy, Đức Giê-su tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? " Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Suy niệm

Lòng dục ai không có. Người con trai đứng trước người con gái, mấy ai không động lòng dục dù nhiều hay ít. Đó là bản năng mà Thiên Chúa ban cho và nó đáng quý. Song nếu chiều theo và tìm cách để thỏa mãn thì con người đang hạ thấp và biến mình thành con vật. Những lúc như thế, chỉ cần nhớ, thân xác này là lời ngỏ của tình yêu. Vì thế, dù chỉ trong tư tưởng, xin đừng vật hóa nó.

Đăng nhận xét