Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Gc 4, 13b-18
Tin Mừng: Mc 9, 38-40
"Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta".
Khi ấy, Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."

Suy niệm

Trong kinh tế, người ta rất sợ độc quyền vì độc quyền giết chết sự phát triển. Đó là lý do có quy định những công trình khoa học khi thử nghiệm và thực hành sau một thời gian thì hết độc quyền để cho mọi người cùng được sử dụng. Tuy nó vẫn có tính hạn chế nhưng dạy cho ta một thái độ cởi mở để cùng nhau thăng tiến con người và xã hội.
Chắc hẳn, người Kitô hữu cũng không muốn độc tôn chân lý hay dành riêng Đức Giê-su  cho mình vì Giáo hội là Mẹ đã luôn nhìn nhận hạt mầm chân lý trong các tôn giáo khác.
Lạy Chúa, xin cho con có được tấm lòng rộng mở để đón nhận sự khác biệt và cùng với mọi người chia sẻ Tin mừng của Người. Amen.

Đăng nhận xét