Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Chúa Nhật 9 Quanh Năm Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: St 14,18-20
Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu.
Khi ông áp-ra-ham thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói:
"Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất,
chúc phúc cho Áp-ram! Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,
Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông!" Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Bài Ðọc II: 1Cr 11,23-26
mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Tin Mừng: Lc 9,11b-17
Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.  
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Suy niệm

Đối với các môn đệ, năm chiếc bánh và hai con cá chẳng là gì so với đám người đông đảo hơn năm ngàn người. Nhưng khi năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé ấy được Chúa Giêsu “cầm lấy” kèm theo những cử chỉ rất đặc trưng của Người: “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông”, thì “tất cả đều ăn no nê”. Không chỉ thế, nhưng còn dư lại mười hai thúng.

Như các môn đệ xưa, ngày nay chúng ta cũng đang lúng túng và bất lực trước cơn đói của con người thời đại: đói cơm bánh, đói tình thương, đói công lý... Nếu chúng ta dám trao vào tay Thầy Giêsu tất cả những gì chúng ta có, dù chỉ là nhỏ bé, tầm thường; nếu chúng ta chịu để cho Người “bẻ ra”, thì chúng ta có thể nuôi được cả thế giới. Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho ta được Chúa liên kết mật thiết với Chúa, và được biến đổi để trở nên những tấm bánh bẻ ra cho thế giới mới. 

Đăng nhận xét