Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Chúa Nhật VI Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 15,1-2.22-29
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác
Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:
Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, …. Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh."

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14.22-23
Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.
Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Tin Mừng: Ga 14,23-29
" Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.

Khi ấy, Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Suy niệm

Tuân giữ lời của Đức Giêsu là cách thế giúp cho người môn đệ có thể diễn tả tình yêu đối với Người. Hơn nữa, tuân giữ lời của Chúa Giêsu còn làm cho người môn đệ trở nên đáng yêu trước mặt Chúa Cha. Đặc biệt, tuân giữ lời Chúa còn làm cho người môn đệ trở nên nơi ở của Thiên Chúa. Bởi lẽ, Lời của Chúa Giêsu là lời tình yêu đối với nhân loại, và lời đó được diễn tả trong những điều răn của Người. Tình yêu đối với ChúaGiêsu nhất thiết phải đưa người môn đệ đến hành động thực hiện những điều răn đó. Người tuân giữ điều răn của Chúa là người đón nhận, đáp lại tình yêu của Chúa, và để để cho tình yêu đó sinh hoa kết trái trong cuộ đời.

Xin cho mỗi chúng ta ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, say mê học hỏi Lời Chúa và trung thành tuân giữ luật Chúa; để  trở nên khí cụ hữu hiệu đem yêu thương, an bình và hạnh phúc đến cho mọi người. Amen.

Đăng nhận xét