Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Tăng Thu

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014 | 14:55

Giá xăng cao, chúng bay có đồng ra đồng vào, tao cũng thấy thoải mái. Bây giờ, xăng tụt rồi. Thằng Mẽo còn có hơn 14.000đ/ lít. Vậy thì tao chết! Chúng bay phải nộp nhiều hơn để tao lo việc nhà.


Nghe mẹ nói thế, mấy đứa giãy nảy: Giá xăng cao con còn giãy chết. Giờ giá xăng xuống, mẹ bắt con góp hoài. Con giãy đành đạch luôn. Thôi, để có chết trước vậy!

Ơ hay, xăng xuống tao phải quân bình lại dự toán năm trước đề ra chứ. Chúng bay không đóng lấy gì mà chi!? 

Sg 11/12/2014

Đăng nhận xét