Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Quả tạ và cọng rơm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014 | 13:57

 Lưu Dung (bản dịch của Văn Minh)
Nếu tôi đưa cho bạn một quả tạ, một hòn đá nhỏ và một cọng rơm để bạn ném xa, bạn sẽ chọn cái nào? Ðương nhiên là viên đá. 

Vì quả tạ quá nặng, cọng rơm lại quá nhẹ; quá nặng ném không đi, quá nhẹ lại không có lực. Chỉ có trọng lượng thích hợp, thể tích không lớn là viên đá thì mới có thể ném được xa.
Nếu tôi tiến cử cho bạn ba loại người: cuồng ngạo ngang ngạnh, không thấp không cao và nhút nhát bảo thủ - thì bạn sẽ chọn ai? Đương nhiên là người không thấp không cao, vì người đầu dùng không được, người cuối đỡ dậy không nổi, chỉ có người giữa; không nặng không nhẹ, “cân lượng” thích hợp. 

 
Trích trong Sống Đẹp

Đăng nhận xét