Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Con đường ở kế bên..

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014 | 15:49

Một lão hòa thượng hỏi một tiểu hòa thượng:

- Nếu con tiến về phía trước một bước là chết, lui về sau một bước cũng phải chết, con phải làm thế nào hả?

Tiểu hòa thượng không do dự trả lời ngay:

- Con sẽ bước sang một bên để đi ạ !

Bài học: Khi con người gặp phải sự trở ngại tiến thoái lưỡng nan, hãy nhìn từ một góc độ khác, có thể sẽ ngộ ra một điều rằng: con đường ở kế bên cũng là đường.

St

Đăng nhận xét