Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016 | 15:30

Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42
Tin Mừng: Ga 6, 61-70
"Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giê-su  nói rằng: Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? " Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Suy niệm

Điều chướng tai gai mắt đầu tiên là việc Thiên Chúa tự giới hạn mình để đi vào dòng lịch sử qua biến cố nhập thế. Điều ấy ai hiểu cho nổi.
Điều chướng tai gai mắt thứ hai là Thiên Chúa hóa mình ra không trong hình hài tấm bánh bé mọn để rồi đi vào tận thâm sâu cõi lòng những ai đón nhận Người.

Nghịch lý này thật khó hiểu với những ai chỉ dùng lý trí để đoán xét. Nhưng với con mắt đức tin và tình yêu, đó là việc diệu kỳ mà Thiên Chúa đã làm nên. Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt để chúng con đón nhận được Nguồn Sống là chính đức Giê-su.

Đăng nhận xét