Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Chúa Nhật V Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I: Cv 14,21b-27
"Hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai mình".
Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông Phao-lô và ông Ba-na-ba trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.
Bài Ðọc II: Kh 21,1-5a
"Này đây Ta đổi mới mọi sự."
Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự."
Tin Mừng: Ga 13,31-33a.34-35
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau.
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của buổi chiều Tiệc Ly. Có thể coi đây là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu để lại cho các môn sinh Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đó là lệnh truyền, là điều răn mới, và là quà tặng được trao ban cho nhau. Yêu thương là điều răn quan trọng vì xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Người môn đệ Chúa Kitô là người sống và thực thi gới răn yêu thương.

Xin cho mỗi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Kitô qua đời sống bác ái, yêu thương, cùng nhau chung tay xây nền văn minh tình thương và sự sống cho thế giới. Amen.

Đăng nhận xét