Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016 | 20:34

Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33
Tin mừng: Ga 3, 31-36
" Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người".
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

 Suy niệm

Kitô giáo là tôn giáo mang tính quy Kitô. Nguồn cội của và thực hành đức tin của Kitô hữu đều tập trú vào đức Kitô. Những gì chúng ta biết về Thiên Chúa đều do Người mạc khải cho ta. Đức Kitô vừa là đấng loan báo và làm chứng về tình yêu, ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho nhân loại vừa chính là ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho ta. Người là ơn cứu độ vì chính người là Ngôi Hai Thiên Chúa – là Thiên Chúa cứu độ và ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày đời chúng con trở thành electeron xoay quanh hạt nhân Giêsu. Amen.

Đăng nhận xét