Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016 | 20:50

Bài Ðọc I: Cv 5, 34-42
Tin mừng: Ga 6, 1-15
"Đức Giêsu  cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn bao nhiêu tùy ý".
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Suy niệm

 Trước khó khăn chồng chất nhưng với lượng thức ăn vô cùng bé nhỏ, Thầy Giêsu lại bảo các môn đệ: cứ bảo họ ngồi xuống. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Điều này nhắc ta nhớ tới Thánh vịnh 22: trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nghỉ ngơi. Quả thât, Đức Giêsu chính là vị Mục Tử như lòng Chúa Cha muốn. Chính người sẽ chăn dắt, đưa dẫn ta vào đồng cỏ xanh tươi và nguồn suối trong lành.

Tạ ơn Cha đã ban cho chúng con vị mục tử Giêsu .

Đăng nhận xét