Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Thánh Maccô, tác giả sách Tin mừng - lễ kính -25/4/2016

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016 | 08:26

Bài Ðọc I: 1Pr 5, 5b-14
Tin mừng: Ga 14, 21-26
"Anh em hãy loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 Suy Niệm

Loan báo Tin mừng có nhiều cách. Có người dùng chính đời sống; có người thuyết giảng; có người ra đi đây đó; nhưng cũng có người dùng chính ngòi bút để rao giảng. Đó là trường hợp của thánh Máccô chúng ta mừng kính hôm nay. Như vậy, ai ai cũng có thể rao giảng Tin mừng. Mỗi người mỗi cách, miễn sao Đức Kitô được thể hiện.

Lạy Chúa, xin dạy con biết phải làm thế nào để thiên hạ thấy Chúa đang hiện diện trong chính cuộc sống và những gì chúng con thực hiện. 

Đăng nhận xét