Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016 | 20:23

Bài Ðọc I: Cv 5, 17-26
Tin mừng: Ga 3, 16-21
"Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa

Suy niệm

Kitô giáo là đạo của tình thương. Thiên Chúa, Đấng làm chủ và vượt lên trên lịch sử đã chấp nhận đi vào lịch sử vì yêu thương chúng ta. Nhưng, nhiều khi chúng ta đến với người không phải vì cảm thấy được tình thương của Người mà đơn giản chỉ vì sợ hãi. Tôn giáo nào dung dưỡng cho sự sợ hãi là tôn giáo đang giết chết con người.
Lạy Chúa, ước gì những kẻ bước theo Người luôn cảm thấy an bình và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, bởi vì: Người đến không phải để lên án nhưng là để yêu thương và cứu chuộc. 

Đăng nhận xét