Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016 | 17:11

Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21
Tin mừng: Mc 16, 9-15
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loại thọ tạo".
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".

 Suy niệm


Niềm vui của tín hữu Kitô không khi nào đóng khung cho chính mình nhưng muốn chung chia với người khác nữa. Đó là lý do mời gọi họ lên đường đem Tin mừng tới với muôn loài theo lệnh truyền của Thầy. Lệnh truyền không phải là một điều gì đó áp đặt nhưng là một đòi hỏi tự thân vì ý thức rằng: muôn loài đều do Chúa mà ra và đều được Chúa cứu. Vì thế, Tin mừng này cần phải được loan đi đến tận cùng cõi đất.

Đăng nhận xét