Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016 | 20:21

Bài Ðọc I: Cv 4, 32-37
Tin mừng: Ga 3, 7-15
"Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống".
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".

Suy niệm


Thiên Chúa dựng nên con người không phải để nó phải chết nhưng là để được sống. Sống không phải như loài vật trong sự bất định nhưng như những con người mang trong mình sức sống thần linh. Chính vì thế mà Đức Giêsu  – Thiên Chúa đã làm người – cứu Chúa của chúng ta. Với Người, qua Người và trong Người, Thiên Chúa đã trao ban sự sống thần linh cho chúng ta là chính Người.

Đăng nhận xét