Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016 | 15:27

Bài Ðọc I: Cv 9, 1-20
Tin Mừng: Ga 6, 52-59
"Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi  thật là của uống".
Khi ấy, Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

suy niệm

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời. Sự sống vĩnh cửu là đây. Ước mơ ngàn đời của con người là đây. Đâu cần kiếm đâu xa thứ thuốc trường sinh bất lão. Hãy tới đây kín múc sự sống vĩnh cửu để dẫu có chết thì vẫn trỗi dậy và sống mãi. Đó chính là Thiên Chúa – Đấng trao ban chính mình cho ta. Đấng ấy chính là Giê-su  Kitô – Đấng chúng ta lãnh nhận mỗi ngày khi đón nhận Thánh Thể.

Lạy Chúa, ước gì mỗi ngày con thêm say mến Thánh Thể Chúa. Amen.

Đăng nhận xét