Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016 | 19:55

Bài Ðọc I: Cv 12, 24 - 13, 5a
Tin mừng: Ga 12, 44-50
"Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian".
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. ...

 Suy niệm

Thế giới này mấy ai thích bóng đêm.
Bóng đêm chỉ dành cho những kẻ làm việc mờ ám. Ánh sáng thì thuộc về những ai quang minh chính đại.
Bóng tối thuộc về sự sợ hãi và sự chết ; nhưng ánh sáng thuộc về niềm vui và sự sống.
Đó là lý do người xưa ta thán : nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại.
Ánh sáng cho ta sự tự do và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời vẫn có người sợ Ánh Sáng và thích Bóng Tối.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân quý Ánh Sáng Vĩnh Cửu mà Cha đã tặng ban. Xin cho Ánh Sáng ấy mãi chiếu rọi trên cuộc đời chúng con. 

Đăng nhận xét