Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016 | 15:13

Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59
Tin Mừng: Ga 6, 30-35
"Không phải Môsê, mà chính Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực".

Khi ấy, đám đông hỏi Đức Giê-su : "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Suy niệm

Để có thế sống, con người cần phải ăn.
Để nuôi sống thể xác, con người có các nguồn lương thực do trồng trọt, chăn nuôi và từ thiên nhiên.
Để nuôi sống tinh thần, con người có các sản phẩm văn hóa, giải trí và các mối tương quan.
Để nuôi sống tâm linh, con người cần kết giao với Thượng Đế.
Thượng đế ấy của Kitô giáo lại rất gần gũi và trở thành lương thực cho ta hưởng dùng. Đó là chính đức Giê-su , bánh bởi trời mà Cha ban tặng.
Ước gì chúng ta đừng bị cuốn đi kẻo lãng quên phần con lại, phần tâm linh của chính mình.

Đăng nhận xét