Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016 | 15:00

Bài Ðọc I: Cv 6, 8-15
Tin Mừng: Ga 6, 22-29
"Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh".

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." [...]

Suy niệm

Thế giới ngày càng phát triển hơn nhưng cũng ngày càng lạc lõng hơn với những cuộc khủng hoảng. Đó chẳng phải là sự thiếu hụt nhưng là sự thừa mứa do con người tạo ra. Đó là mối nguy của một xã hội đặt giá trị tinh thần và tâm linh ra một bên. Nó là nguyên nhân gây bấn loạn cho xã hội! Hãy đi tìm giá trị đích thực của đời mình thay vì những gì hư ảo.
Lạy Chúa, xin hãy trở nên gia nghiệp đời con. Amen.

Đăng nhận xét