Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016 | 15:18

Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8
Tin Mừng: Ga 6, 35-40
"Ý muốn của Cha Ta là: tất cả những ai thấy người Con thì được sống muôn đời

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với dân chúng rằng: Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Suy niệm

Theo ý của Cha, Đức Giê-su  chắc chắn sẽ không để ai hư mất nhưng sẽ được sống đời đời. Nhiều người ỷ lại vào điều này để tha hồ làm điều bất chính với ý nghĩ: Thiên Chúa sẽ cứu tôi nên chả phải lo. Nhưng không, hãy đọc vế còn lại: hết thảy những ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. Vậy điều quan trọng là chúng ta có biết chạy đến với Người hay không. Đó là tự do, ân ban nhưng không  Thiên  Chúa dành cho ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng tự do của mình để đạt tới ơn cứu độ thay vì đi vào đang hư mất. Lạy Chúa, xin hãy dạy con.

Đăng nhận xét