Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10
Tin Mừng: Ga 15, 18-21
"Anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn anh em khỏi thế gian".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

Suy niệm

Trong Tin mừng theo thánh Gioan, thế gian tượng trưng cho sự dữ và những gì chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa chứ không phải thế giới này. Vì thế, Đức Giê-su  nói: anh em không thuộc về thế gian không đồng nghĩa với việc chúng ta vô trách nhiệm với thế giới. Trái lại, chúng ta đã được chọn và tách ra khỏi thế gian, nghĩa là tách ra khỏ sự dữ và bước vào thế giới của điều thiện. Ở đó chúng ta sống giới răn yêu thương của Thầy và xây dựng trần thế này thành nơi đáng sống và sống ngày một tốt hơn.
Lạy Chúa, Ngài đã kéo con ra khỏi bóng tối của thế gian thì xin cho chúng con trở thành con cái ánh sáng mà tự do bước đi trong an bình và yêu thương.

Đăng nhận xét