Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-6
Tin Mừng: Ga 15, 1-8
"Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. [...]

Suy niệm

Cành nho chỉ có thể đơm bông kết trái khi nó còn dính liền và hút lấy nhựa sống từ thân cây. Cũng vậy, Kitô hữu chỉ có thể sinh hoa trái của Đức Tin khi gắn kết đời mình với Thầy Giê-su . Thầy là thân cây. Nơi Thầy, chúng ta hút lấy nhựa sống cho chính mình vì Thầy là SỰ SỐNG. Nhờ Thầy mà chúng ta hiện hữu.

Lạy thầy, muốn được như vậy, xin dạy chúng con biết ở lại và nên một với thầy. Amen.

Đăng nhận xét