Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016 | 15:23

Bài Ðọc I: Cv 8, 26-40
Tin Mừng: Ga 6, 44-51
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với dân chúng rằng: Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Suy niệm

Không ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Lôi kéo không phải là Thiên Chúa chiêu dụ bằng chiêu trò nhưng là đặt trong lòng con người một khát khao về sự sống vĩnh cửu. Chính điều đó thôi thúc ta tìm kiếm Cội Nguồn Của Sự Sống hầu mong được sống đời đời. Đây chính là ơn gọi làm Thiên Chúa dành cho ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ngoài việc tìm kiếm những gì đảm bảo cho đời sống trần gian cũng biết tìm kiếm nguồn lương thực trường sinh để đạt tới sự sống đời đời. Amen.

Đăng nhận xét