Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016 | 15:30

Bài Ðọc I: Cv 13,14.43-52
"Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác".
Khi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba đi ra, người ta mời hai ông lại nói về đề tài ấy ngày sa-bát sau. Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất."  Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
Bài Ðọc II: Kh 7,9.14b-17
Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.
Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."
Tin Mừng: Ga 10, 27-30
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với người Do-thái: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Suy niệm

Các bài đọc Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Kitô là vị Mục Tử, được Chúa Cha sai đến để ban sự sống đời đời cho đoàn chiên, và quy tụ đoàn chiên về hiệp thông với Chúa Cha. Sau Phục sinh, các Tông Đồ cũng ra đi tiếp nối sứ vụ này của Đức Giêsu Kitô. Ngày này chúng ta cũng được mời gọi tiếp nối sứ vụ đó.

Chúa Nhật IV Phục Sinh hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, là ơn gọi đảm nhận cách đặc biệt vai trò mục tử của Đức Giêsu. Xin Chúa cho có nhiều người trẻ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân trong đời sống tu trì và nỗ lực trở nên những thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao lacủa Giáo Hội. Amen.

Đăng nhận xét