Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016 | 20:53

Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7
Tin mừng: Ga 6, 16-21
"Các ông thấy Đức Giêsu  đi trên mặt Biển Hồ".
Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 Suy niệm


“Thầy đây mà, đừng sợ”. Đó vừa là mệnh lệnh vừa là lời nhắc nhở: nếu có Thầy, chúng ta không còn gì phải sợ và chẳng có chi đáng sợ. Nhưng không, nhiều lúc chúng ta thấy vắng bóng hoặc thiếu tin tưởng nơi Thầy: đó chính là nguồn cơn khiến ta sợ trước con sóng gió biển đời. Những lúc như thế, hãy nhớ lại hoặc dành chút thời gian bình tâm đọc lại lời Thầy hôm nay: Thầy đây, đừng sợ!

Đăng nhận xét